Treningi

 PNWTSRCZWPTSBND
6:00-8:00**********
10:00-11:15**************
****
17:00-18:15Boks/Kick - GrzesiekBoks/Kick dla dzieci*Boks/Kick - GrzesiekBoks/Kick dla dzieci*Boks/Kick - Grzesiek****
18:15-19:30Boks - SzymonBoks/Kick - GrzesiekBoks - SzymonBoks/Kick - GrzesiekBoks - Szymon****
19:30-20:45****
****
******
20:45-22:00Boks/Kick - Grzesiek**Boks/Kick - Grzesiek********

*       Trwają zapisy do wszystkich  grup

* *    Treningi personalne, treningi dla firm