KOMUNIKAT ZAWODÓW!!!

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 

ŁKS ŁÓDŹ BOKS ZAPRASZA NA PIERWSZY TURNIEJ BOKSERSKI IM. JÓZEFA PISARSKIEGO

 

CEL TURNIEJU: upamiętnienie znanego łódzkiego Olimpijczyka – Józefa Pisarskiego, popularyzacja pięściarstwa oraz propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.

TERMIN: 14-15.09.2019

MIEJSCE: ŁÓDŹ SPORT ARENA, al. UNII 2

HARMONOGRAM:

SOBOTA 14.09.2019  –  WALKI SPARINGOWE

9:00 – 10:00 – waga i badanie lekarskie

10:00 – konferencja techniczna, losowanie par/obiad dla zawodników

12:00 – rozpoczęcie walk sparingowych

NIEDZIELA 15.09.2019  – WALKI TURNIEJOWE

8:00 – 9:00 – waga i badanie lekarskie

10:00 – konferencja techniczna, losowanie par/obiad dla zawodników

12:00 –  walki turniejowe

W zawodach mogą brać udział zawodnicy we wszystkich kategoriach wiekowych i wagowych.

W sobotę odbędą się walki sparingowe dla wszystkich chętnych, w umownych limitach wagowych. Warunkiem udziału jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do treningów.

W niedzielę odbędą się walki turniejowe wg przepisów i regulaminów PZB.  W turnieju mogą startować zawodnicy zarejestrowani w centralnej kartotece PZB, posiadający aktualną licencję zawodniczą oraz książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami lekarskimi – w tym EEG i EKG, posiadający PESEL.  W zawodach mogą startować zawodnicy z klubów, które posiadają aktualną licencję klubową, a także zawodnicy niezrzeszeni.

 

 

Sprzęt do startu zapewniają startujące ekipy. Ponadto, zawodnicy zobowiązani są do posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby, suspensorium oraz bandaży na dłoniach. Zawodników  obowiązuje start w rękawicach i kaskach  posiadających atest AIBA tj. Adidas, TopTen, Wesing, Fujian, Sting, koloru narożnika z jakiego wychodzą do walki. Zakazuje się używania ochraniaczy na zęby koloru czerwonego.

OBSADA SĘDZIOWSKA: Skład sędziowski wyznacza Wydział Sędziowski OZB w Łodzi.

NAGRODY:  Każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkowy medal i dyplom.

Dla najlepszych zawodników przewiduje się puchary i nagrody rzeczowe.

Dla wszystkich uczestników zawodów organizatorzy przewidują  poczęstunek.

 

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia zawodników i ekip – w formie elektronicznej – należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.09. 2019 roku, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.turniej.im.pisarskiego.pl

POSTANOWIENIA KOŃSCOWE:  Uczestnicy zawodów powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników turnieju odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).

Możesz również polubić…